Browse Category

Business

Home / Browse Category "Business"

Latest Posts

DOANH NHÂN, CHÚNG TA NÊN BIẾT GÌ VỀ BIG DATA?

Công nghệ thông tin thay đổi toàn bộ cách thức chúng ta giao tiếp hằng ngày. Và nó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cách thức vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt là trong quan hệ giữa chúng ta

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP COACHING TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Trong những năm gần đây, phương pháp Coaching đã phát triển vượt bật và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo và phát triển của doanh nghiệp. Theo một cuộc khảo sát gần đây của CIPD (Chartered