Browse Category

Technology

Home / Browse Category "Technology"

Latest Posts

[Chia sẻ] The hype cycle of emerging technologies 2017 – Gartner

Hype cycle, là khái niệm được Gartner, hãng nghiên cứu thị trường nổi tiếng của mỹ đề xướng. Hype cycle nôm na là một đồ họa hình tượng hóa sự chuyển dịch của các xu hướng mới nổi liên quan

DOANH NHÂN, CHÚNG TA NÊN BIẾT GÌ VỀ BIG DATA?

Công nghệ thông tin thay đổi toàn bộ cách thức chúng ta giao tiếp hằng ngày. Và nó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cách thức vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt là trong quan hệ giữa chúng ta